Support area

Metropolitan area and suburbs

DotMap_Kanto

Tokyo / Saitama / Kanagawa / Chiba
[Kanto/Tokai-Koshinetsu/Southern-Tohoku]

  • Metropolitan area (Tokyo/Saitama/Kanagawa/Chiba)
  • Please contact us these areas…
    1. Northern-Kanto area (Gunma/Tochigi/Ibaraki)
    2. Tokai-Koshinetsu area (Shizuoka/Aichi/Yamanashi/Nagano/Niigata/Toyama/Ishikawa)
    3. Southern-Tohoku area (Fukushima/Miyagi/Yamagata)